Ett urval av leveranser genom åren:

 • Vasaterminalen, Stockholm 1988, Terminalbyggarna
 • Stockholms fondbörs, 1989, ABO-konsulterna
 • Grand Hotel, S:t Petersburg 1991, Snickerikontakt
 • LO-borgen, Stockholm 1995-96, PEAB
 • Göteborgsoperan, 1993, Kali-snickerier
 • Volvokontor i Paris, 1997, Vitrum
 • Grand Hotel , Stockholm 2005, Nordh Bygg
 • Filminstitutet, Stockholm 2006, Vitrum
 • EQT Finansbolag, Stockholm 2007, Nordh Bygg
 • Sveriges EU-kontor, Bryssel 2007, Vitrum
 • Lunds Universitet, 2010, Vitrum
 • Nacka Stadshus, 2008-12, Moelven Eurowand
 • JP Morgan, Stockholm 2012, Nordh Bygg
 • Solna Tingsrätt, 2012, Nordh Bygg